SOCCER City Fußballinternat

Lebe deinen Traum

Internatu piłkarskiego

Sponsoren & Partner

  • Fußballinternat
  • Internatu piłkarskiego
  • футбольной академии
  • Fotbalový internát
  • Internado Internacional de Fútbol
  • Boarding School
  • Futbol Okulu
  • l’école de football
  • Fußballinternat
  • Fußballinternat

Deklaracja misji stowarzyszenia SOCCER City e.V. dotycząca międzynarodowego internatu piłkarskiego w Lengenfeld u. Stein

Każdy piłkarz był kiedyś dzieckiem. Sam dar lub talent to już dzisiaj za mało, aby zrealizować dziecięce marzenie „Chciałbym być piłkarzem...”. Obok tych czynników wymaga to naszym zdaniem kompleksowej edukacji. To, co się zaczyna w szkole, jest kontynuowane przez codzienne przebywanie ze sobą w internacie, a wreszcie profesjonalnie prowadzone na miejscu treningi dzieci i młodzieży. Uważamy też, że oprócz edukacji piłkarskiej, na której z pewnością skupia się nasza praca, nasi młodzi piłkarze potrzebują także solidnego wykształcenia ogólnego, a także odpowiedniego pokierowania rozwojem społecznym i osobowościowym.

1. Koncepcja — podstawy działania naszego internatu piłkarskiego

Nadrzędnym celem edukacji w internacie piłkarskim SOCCER City jest optymalne wspomaganie powierzonych nam talentów w piłkarskim rozwoju. Bezwzględny priorytet ma przy tym indywidualne i dopasowane do wieku kształcenie naszych talentów. Pierwszoplanową rolę odgrywa rozwój zawodników. Nasi wychowankowie grają w juniorskich drużynach ligowych 1. FC Süd012 Eichsfeld W naszych juniorskich drużynach ligowych tworzymy atmosferę, w której młodzi zawodnicy dobrze się czują i mogą optymalnie się rozwijać. Nasi juniorzy, trenerzy i opiekunowie mają poprzez sportowe i życzliwe zachowanie przyczyniać się do kształtowania pozytywnego wizerunku klubu 1.FC Süd012 Eichsfeld. Podstawy działania naszego internatu piłkarskiego są objaśnione w punktach.

1.1 Piłka nożna

W internacie piłkarskim SOCCER City efektywne ćwiczenia ogólne pod okiem fachowców wykonują nawet najmłodsi. (Patrz: Zajęcia uzupełniająco-korekcyjne). Celem naszej edukacji sportowej jest takie przeprowadzenie dzieci i młodzieży przez etapy młodzików, trampkarzy i juniorów, aby nasi absolwenci pod względem sportowym i pozasportowym spełniali współczesne wymagania profesjonalnych klubów sportowych. Stawiamy na współzawodnictwo sportowe na najwyższym poziomie we wszystkich prowadzonych przez nas kategoriach wiekowych. Mamy dynamiczną strategię, która jest stale analizowana i optymalizowana. Dzięki temu pozostajemy otwarci na zewnętrzne bodźce i nowe sytuacje. Nasi zawodnicy otrzymują tyle swobody, ile potrzebują, aby coraz lepiej się poznawać i dalej rozwijać. Tylko w ten sposób mogą rozbudzić w sobie radość z gry, kreatywność i piłkarską inteligencję. Najważniejsza jest radość z gry w piłkę nożną. W żadnym momencie nie można dopuścić do utraty ochoty do gry i treningów, ponieważ sukces zależy od gotowości do intensywnego wysiłku, motywacji i zapału. Naszą pracę z juniorami traktujemy jako ciągłą, perspektywiczną i gruntowną edukację. Kluczową rolę w realizacji naszych celów odgrywają oddani i wykwalifikowani trenerzy i opiekunowie. Tylko praca zespołowa może przynieść pożądane efekty.

1.2 Szkoła

Międzynarodowy internat piłkarski współpracuje ze szkołami różnego typu w okolicy. Bliższe informacje można uzyskać, klikając po prostu nazwę danej szkoły.

1.3 Osobowość

Wychowanie społeczne poprzez piłkę nożną — piłka nożna jako „Wielki stymulator”

Naczelnym celem wychowania i edukacji pozostaje zawsze takie wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci i młodocianych, aby byli oni w stanie samodzielnie znaleźć swoją drogę w życiu i nauczyć się brać odpowiedzialność za siebie i innych. To przejmowanie odpowiedzialności liczy się także w piłce nożnej. Często o sukcesie lub porażce decyduje właśnie osobowość danego człowieka, a nie sam jego piłkarski talent. Drugim, po treningach nastawionych na wyczynową grę w piłkę nożną, kryterium, któremu są podporządkowane działania naszego internatu, jest rozwój osobowości. Wychowanie przez piłkę nożną zmierza do wspierania zdolności do działania w konkretnym, ale także uniwersalnym wymiarze. Ma to korzystny – pod wieloma względami – wpływ na życie danej osoby. Piłka nożna to przecież coś więcej niż ruch fizyczny. To dobro kultury i składnik życia społecznego. Aktywność motoryczna jest silnie powiązana ze społeczną. Umiejętności zrozumienia zadań, samooceny, poważania reguł, rozwiązywania konfliktów i godzenia się na kompromisy są bardzo potrzebne nie tylko w piłce nożnej i sporcie, ale także w całym życiu. Zaznanie smaku zwycięstwa i porażki zarówno indywidualnie, jak i w grupie to bardzo cenne doświadczenia, z którymi w sporcie ma się do czynienia na co dzień. Przejmowanie odpowiedzialności, a także przejawianie takich wartości, jak szacunek, tolerancja, akceptacja, uczciwość i szczerość, to główne kryteria oceny naszego postępowania. Ponieważ z zasady uważamy się za międzynarodowy internat piłkarski, przez cały czas uczymy naszych zawodników szacunku dla różnic społecznych i kulturowych oraz życzliwego i uprzejmego traktowania innych ludzi. Uczeń naszego internatu zachowuje się asertywnie, ale nie arogancko. Swoją „inność” postrzega jako zaletę, a nie wadę. Uczy się osiągać cele razem z innymi. Wiąże się to z koniecznością służenia drużynie tym, co umie się robić najlepiej, bez zatracania swojej indywidualności i wyjątkowości. Ze względu na swoją wielopoziomowość piłka nożna w specyficzny sposób przyczynia się do ogólnego rozwoju osobowościowego. Udział w pracy zespołowej niesie bardzo ważne korzyści edukacyjne, które mają duże znaczenie także poza piłką nożną. Nasi wychowankowie nabierają zatem następujących cech charakteru 1. Szacunek i poważanie
2. Fairplay
3. Tolerancja / otwartość na świat
4. Życzliwość
5. Uprzejmość
6. Skromność
7. Szczerość