SOCCER City Fußballinternat

Lebe deinen Traum

Fotbalový internát

Sponsoren & Partner

  • Fußballinternat
  • Internatu piłkarskiego
  • футбольной академии
  • Fotbalový internát
  • Internado Internacional de Fútbol
  • Boarding School
  • Futbol Okulu
  • l’école de football
  • Fußballinternat
  • Fußballinternat

Koncepce klubu SOCCER City e.V. pro mezinárodní fotbalový internát Lengenfeld u. Stein

Každý fotbalista někdy začínal. Na realizaci dětského snu o slavném fotbalistovi dnes však už pouhé vlohy nebo talent nestačí. Kromě obou těchto faktorů je z našeho pohled nutné komplexní vzdělání. Probíhá ve škole, pokračuje v každodenním internátním životě a především v profesionálně vedeném tréninku pro děti a mládež na hřišti. Vedle fotbalového vzdělání, které je bezpochyby ústředním bodem naší práce, považujeme za absolutně nutné zajistit pro naše mladé fotbalisty také školní docházku a začlenění do života kolektivu a podporovat rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte.

1. Koncepce - Základní informace o naší fotbalové akademii

Vyšším cílem vzdělávání ve fotbalovém internátě SOCCER City je optimálně podpořit rozvoj nám svěřených fotbalových talentů. Prioritu má přitom individuální a věkově přiměřené vzdělání pro naše talenty. V popředí stojí rozvoj hráče. Naši internátní žáci hrají ve výkonných mužstvech JFV 1. FC Süd012 Eichsfeld. Ve výkonných mužstvech klubu na podporu juniorů vytváříme atmosféru důvěry, v níž se naši mladí hráči cítí dobře a mohou se optimálně rozvíjet. Naši dorostoví hráči, trenéři i asistenti přispívají sportovním a přátelským vystupováním k dobrému image JFV 1.FC Süd012 Eichsfeld. V dalším textu blíže osvětlíme základní pojetí našeho fotbalového internátu.

1.1 Fotbal

Ve fotbalovém internátě SOCCER City probíhá efektivní a kvalifikovaná základní práce již s těmi nejmenšími. (Viz podpůrná klubová výuka). Cílem našeho sportovního vzdělávání je naučit děti a mládež všemu důležitému v oblasti základů, nadstavby i výkonu, aby byli schopny vyhovět sportovním i mimosportovním požadavkům moderního fotbalu. Chceme sportovní soutěživost na nejvyšší úrovni ve všech vychovávaných věkových třídách. Postupujeme přitom podle dynamického konceptu, který neustále revidujeme a optimalizujeme. Je otevřený pro podněty a novinky. Našim hráčům je poskytován volný prostor, který potřebují pro testování svých kvalit a další rozvoj. Jedině tak lze rozvíjet radost ze hry, kreativitu a smysl pro hru. V popředí stojí radost z fotbalu. V žádné fázi nesmějí ztratit chuť do hry a trénování, neboť úspěch závisí na připravenosti podat výkon, na motivaci a ctižádostivém úsilí. Naše práce s dorostem je třeba považovat za vzdělávání, které musí být soustavné, perspektivní a důkladné.
Klíčovými osobami pro realizaci všech cílů jsou angažovaní a kvalifikovaní trenéři a asistenti. Efektivní práce je možná pouze v týmu.

1.2 Škola

Mezinárodní fotbalový internát spolupracuje s různými typy škol v okolí. Bližší informace obdržíte po klepnutí na příslušnou školu.

1.3 Osobnost

Sociální výchova fotbalem – fotbal jako "velký motivátor"

Hlavním cílem výchovy a vzdělání vždy zůstává posilování vědomí vlastní hodnoty u dětí a mládeže, aby mladí lidé dokázali samostatně nalézt cestu životem a aby se naučili odpovědnosti za sebe i za druhé. Zodpovědný přístup je potřebný i ve fotbale. Často je to vlastní osobnost a nikoli výhradně fotbalový talent, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Vedle tréninku orientovaného na fotbalový výkon představuje rozvoj osobnosti důležité kritérium našeho internátu. Výchovu fotbalem lze popsat jako univerzální nebo také principiální akceschopnost. Do této oblasti spadá přidaná hodnota pro vlastní život i formy reflexe. Fotbal je více než fyzická aktivita. Je to kulturní statek a součást společenského života. Motorická a sociální aktivita jsou vzájemně úzce spojeny. Porozumění smyslu, jednání podle dohody, souhlas s pravidly, řešení konfliktů a vyjednávání kompromisů jsou předpokladem a součástí fotbalového sportu i běžného života. Poznat jako jednotlivec i jako člen skupiny vítězství i porážku - to jsou cenné poznatky, které právě ve sportu jsou všudypřítomné. Středem našeho jednání je odpovědnost za zprostředkování hodnot jako respekt, tolerance, akceptace, férová hra a upřímnost. Protože se z principu považujeme za mezinárodní fotbalový internát, vedeme naše hráče vždy k tomu, aby respektovali sociální i kulturní rozdíly a přijímali ostatní lidi přátelsky a vstřícně. Žák našeho internátu vystupuje sebevědomě, ale zdrženlivě. Vnímá „jinakost“ nikoli jako ohrožení, nýbrž jako přínos. Učí se dosahovat cílů společně s ostatními. Na hřišti je důležité dávat vlastní individuální kvality do služeb týmu, a přitom neubírat prostor zvláštnosti, individualitě a mimořádnosti. Na základě svého širokého repertoáru představuje fotbal specifický příspěvek ke komplexnímu rozvoji osobnosti. Zkušenost se skupinovými procesy má na žáka důležitý vliv, který má význam i mimo fotbal. Jako příspěvek ke komplexnímu vzdělání žáků našeho internátu se proto v úhrnu jeví následující hodnoty. 1. Respekt a úcta
2. Fair-play
3. Tolerance a otevřenost vůči světu
4. Přátelskost
5. Zdvořilost
6. Skromnost
7. Čestnost